22/10/2020
Μεγάλη επιτυχία η Εργοδότηση Απόφοιτης του Κολεγίου CDA ως Καθηγήτρια Κομμωτικής στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

20/10/2020
Cda College Limassol is looking for a Secretary.

25/09/2020
Προκήρυξη για πλήρωση θέσης ωρομίσθιου Ακαδημαϊκού Προσωπικού με Πτυχίο Ρωσικής Φιλολογίας

09/09/2020
Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων ωρομίσθιου Ακαδημαϊκού Προσωπικού 2020-2021

09/04/2020
Symptoms of the Coronavirus Disease (Covid 19)